Jesteś tutaj:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku.

Sporządziła:
Joanna Łęczycka
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry