Jesteś tutaj:

Inwestycje w placówkach kulturalno-oświatowych!

Zarząd Powiatu troszczy się nie tylko o inwestycje drogowe, ale dba również o lepszą bazę kulturalno-oświatową. Pozyskaliśmy dotację od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 110 000,00 zł dla Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach na dofinansowanie remontu alejek w zabytkowym parku przydworskim. Wartość inwestycji to 202 950,00 zł.

Dla poprawy bezpieczeństwa dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stoku Lackim wykonujemy remont zbiornika wodnego oraz budowę pomostu do badań hydrologicznych, który jednocześnie będzie pełnił rolę pomostu widokowego. Pozyskaliśmy wsparcie na zakup huśtawki dla osób na wózkach inwalidzkich. Wykonany zostanie też remont budynku  Ośrodka. Planowany koszt tych inwestycji to 141 665,70zł.

Realizujemy również  modernizację instalacji centralnego ogrzewania budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach. Łączny planowany koszt inwestycji to  83 100,00 zł.

 

sporządziła
Bożena Wysokińska
Wydział Organizacyjny

 

Do góry