Jesteś tutaj:

Konkurs ofert – Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością.

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Zdrowia w ramach realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 ogłosiło konkurs ofert na wybór realizatorów zadania z zakresu zdrowia publicznego pn.: „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością” w ramach Celu Operacyjnego 1. Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

 W ramach konkursu zostanie dokonany wybór jednostek samorządu terytorialnego, które w latach 2019-2020 będą tworzyć w swoich regionach grupy wsparcia dla osób zmagających się z otyłością. Celem głównym realizacji zadania jest redukcja masy ciała u osób, u których została stwierdzona otyłość, promowanie wśród nich aktywności fizycznej, a także racjonalnego sposobu odżywania się poprzez działania informacyjno-edukacyjne i bezpośrednie spotkania ze specjalistami (dietetycy, psycholodzy, trenerzy) w celu wykształcenia prawidłowych nawyków.

W ramach realizacji zadania finansowane jest przez Ministra Zdrowia prowadzenie
na terenie jednostki samorządu terytorialnego grup wsparcia dla osób z potwierdzoną przez lekarza otyłością.

Więcej informacji o ww. konkursie dostępne jest na stronie Ministerstwa Zdrowia,
w zakładce poświęconej aktualnym ogłoszeniom procedowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia(https://www.gov.pl/web/zdrowie/narodowy-program-zdrowia-ogloszenia).

Udostępniła:
Joanna Łęczycka
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry