Jesteś tutaj:

Powiatowe ćwiczenia obronne „ LIWIEC 2019”

W dniach  3-4 października 2019 r. na terenie Powiatu Siedleckiego odbyły się ćwiczenia obronne p.k.  „Liwiec 2019”. Tak duże manewry odbywają się cyklicznie co 3 lata. Jest to wielkie  przedsięwzięcie, w którego przeprowadzenie zaangażowane były znaczne siły i środki.

W ćwiczeniach wzięło udział:

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Urzędy Gmin Powiatu Siedleckiego, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Siedlcach, Zakład Utylizacji Odpadów w Woli Suchożebrskiej oraz powiatowe służby, inspekcje i straże m.in. Komenda Miejska PSP, Komenda Miejska Policji, Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Powiatowy Inspektorat Weterynarii.

W ćwiczeniach, których organizatorem był Wydział Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Siedlcach głównym tematem było osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.

Dzień 1

Rozpoczął się odprawą wstępną pod przewodnictwem starosty Karola Tchórzewskiego. Tego dnia ćwiczono przeprowadzenie akcji kurierskiej we współdziałaniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień oraz rozwinięcie systemu stałych dyżurów organów powiatu, gmin, oraz powiatowych służb do przekazywania zadań związanych z osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej państwa.

Dzień 2

Odprawę wstępną  poprowadziła wicestarosta Małgorzata Cepek. Pierwszy epizod praktyczny zorganizowany w ZUO w Woli Suchożebrskiej rozpoczął się symulowanym pożarem na czaszy składowiska. Lokalizacja zarzewia ognia odbyła się z wykorzystaniem policyjnego drona. Udział w gaszeniu ognia brały udział jednostki OSP z Gminy Suchożebry oraz PSP Siedlce.

Drugi epizod praktyczny   polegał na znalezieniu substancji niebezpiecznej w sortowni odpadów. Celem było zlokalizowanie, zneutralizowanie tej substancji oraz udzielenie pierwszej pomocy osobie poszkodowanej. W tej akcji brała udział grupa chemiczna z Komendy Miejskiej PSP w Siedlcach.

Ćwiczenia zakończyły się konferencją podsumowującą, na której wójtowie oraz kierownicy ćwiczących służb złożyli meldunki z prowadzonych przez siebie działań wicestaroście Małgorzacie Cepek. Założone cele ćwiczeń zostały osiągnięte.

                                                                                                                          

 

Sporządziła
Bożena Wysokińska
Wydział Organizacyjny

 

Do góry