Jesteś tutaj:

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat  mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych zamieszkujących teren Powiatu Siedleckiego na rok 2020.

Na podstawie 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. 2015. 926 tj. z późn. zm.) wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych należy składać w terminie do 30 listopada 2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat realizacji niniejszego zadania można uzyskać pod nr tel. 25 644 81 72 wew. 228.  

Sporządziła:
Anna Gugała
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Załączniki

Do góry