Jesteś tutaj:

Konkurs ofert na wybór realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych”

Konkurs ofert na wybór realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych”

Z upoważnienia Pana Janusza Sobolewskiego  – Zastępcy Dyrektora Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, uprzejmie informuję, iż 17 września 2019 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę nr 1296/71/19 w sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia konkursu ofert na realizatora „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych” na lata 2019-2022 oraz powołania Komisji Konkursowej.
 
*Przedmiotem konkursu jest wybór realizatorów „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wtórnej u osób po ostrych zespołach wieńcowych”*
 
Informacja o przedmiotowym konkursie wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiegowww.mazovia.pl  w zakładce „Otwarte konkursy ofert”.
 
W przypadku pytań proszę kontaktować się w tej sprawie z Arielem Kaniewskim tel. 22 59 79 927, e-mail: ariel.kaniewski@mazovia.pl   lub Elizą Śniegocką-Walkiewicz tel. 22 59 79 914, e-mail: eliza.sniegocka@mazovia.pl

Zapraszam do składania ofert w terminie od 19 września do 7 października
2019 r.

Sekretariat
Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 
 
Udostępniła:
Joanna Łęczycka
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry