Jesteś tutaj:

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowania żywności

Już 18 września tego roku, wchodzi z życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. W związku z tym zachęcam Państwa do podjęcia działań wspierających wdrażanie ustawy.

Na co dzień nie myślimy o tym jak dużym problemem jest marnowanie żywności i jak wielowymiarowe są jego konsekwencje. Według danych Eurostatu z 2006 r., w Polsce co roku  ogółem marnowanych jest 9 mln ton żywności, zarówno po stronie rolników, producentów, sieci handlowych, jak i gospodarstw domowych. Statystyczny Polak wyrzuca 235 kg żywności rocznie, co plasuje nasz kraj na niechlubnym 5. miejscu w skali całej UE.

Zgodnie z przepisami ustawy, każdy ze sklepów o powierzchni powyżej 250 m2 (przez pierwsze dwa lata obowiązywania ustawy przepis ten będzie dotyczył tylko sklepów o powierzchni 400 m2 i więcej), będzie zobowiązany do zawarcia umowy z organizacją społeczną, która może zagospodarować żywność i przekazać ją potrzebującym. Wg szacunków pozwoli to uratować nawet 100 tys. ton żywności rocznie, co przekłada się na 2 mln posiłków dla podopiecznych ośrodków pomocy społecznej i organizacji charytatywnych.

To wielka szansa, ale również i finansowe obciążenie dla lokalnych organizacji. Ustawa co prawda przewiduje środki na ich wsparcie finansowe,  jednak po pierwsze pieniądze, które wpłyną do organizacji od sieci handlowych, mogą okazać się niewystarczające na sfinansowanie całego procesu odbierania i dystrybucji żywności do potrzebujących, a ponadto będą odroczone w czasie. Sklep będzie miał obowiązek przekazać organizacji społecznej 10 gr za każdy kilogram zutylizowanej żywności do 30 kwietnia roku kalendarzowego, następującego po roku, którego dotyczy opłata, czyli w 2021 roku.

Biorąc pod uwagę skalę i wagę problemu, uważam, że naszym obowiązkiem, jako samorządowców jest wsparcie regionalnych i lokalnych organizacji zajmujących się odbieraniem przechowywaniem i dystrybucją żywności. Szczególnie ważne będzie ono w pierwszym roku funkcjonowania ustawy.

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego

Do góry