Jesteś tutaj:

Międzynarodowe Forum Gospodarcze Brześć – 2019

Delegacja Powiatu Siedleckiego na II Międzynarodowym Forum Gospodarczym miast bliźniaczych i partnerów Miasta Brześć – udział w Jubileuszu 1000 – lecia Miasta Brześć

 W dniach 5-8 września 2019 roku, delegacja powiatu siedleckiego: Pani Małgorzata Cepek, wicestarosta siedlecki oraz Pani Joanna Łęczycka, kierownik Wydziału Promocji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym  w Siedlcach, przebywała z wizytą w zaprzyjaźnionym mieście Brześć (Białoruś). Na zaproszenie mera Miasta – Pana Aleksandra Stepanovicza Rogaczuka, delegacja naszego powiatu brała udział w II Międzynarodowym Forum Gospodarczym miast bliźniaczych i partnerów miasta Brześć, organizowanym przez Brzeski Miejski Komitet Wykonawczy.

W Forum wzięli udział przedstawiciele z Polski i Białorusi, którzy reprezentowali instytucje administracji państwowej, samorządowej oraz przedsiębiorców i instytucje otoczenia biznesu. Organizowane na dużą skalę wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń w dziedzinie samorządu, gospodarki oraz stanowi platformę wymiany kontaktów biznesowych  i instytucjonalnych między partnerami z Polski i Białorusi.

Dla naszych przedstawicieli wizyta była również okazją do wymiany spostrzeżeń oraz wytyczenia dalszych kierunków współpracy między partnerskimi samorządami: Powiatem Siedleckim i Brzeskim Miejskim Komitetem Wykonawczym. Ważnym elementem wizyty był okazały Jubileusz 1000-lecia istnienia Miasta Brześć. Obchody Jubileuszu miały niecodzienny charakter  i towarzyszył im szereg imprez uświetniających uroczystości jubileuszowe.   

Wicestarosta Siedlecki Pani Małgorzata Cepek, w imieniu Starosty Siedleckiego oraz samorządu Powiatu Siedleckiego, złożyła życzenia i gratulacje z okazji Jubileuszu samorządowi Miasta Brześć oraz społeczności Brześcia na ręce Mera: Aleksandra Stepanovicza Rogaczuka.

 

 

Sporządziła
Bożena Wysokińska
Wydział Organizacyjny

Do góry