Jesteś tutaj:

Eit Food – Test Farms

EIT Food (Europejski Instytuy Technologii) chce wesprzeć przedsiębiorczych innowatorów w testowaniu rozwiązań, które sprawią, że rolnictwo staje się bardziej efektywne, zrównoważone i neutralne dla środowiska naturalnego.

Celem testów jest uzyskanie opinii na temat przydatności, funkcjonalności i jakości oferowanego rozwiązania i zwiększenie szansy na skomercjalizowanie pomysłu

W ramach programu Test Farms EIT Food oferuje 3 granty, każdy w wysokości do 5000 euro brutto na testowanie rozwiązań dla 3 wnioskodawców (tj. mikro, małych i średnich przedsiębiorców). W ramach otrzymanego grantu, startupy, zobowiązują się do:

  1. Przeprowadzenie testu funkcjonalności –wspólnie z zidentyfikowanym partnerem testów (rolnik, gospodarstwo rolne, instytut badawczy bądź inną organizacja badawczą umożliwiającą fizyczne przetestowanie innowacyjnego rozwiązania)
  2. Dzień Testowy – zorganizowane przez startup wydarzenie prezentujące funkcjonalność rozwiązania i umożliwiające zebranie informacji zwrotnej od przynajmniej 3 potencjalnych klientów
  3. Raport śródokresowy – wyniki testów, informacja zwrotna od partnera testów i opinia potencjalnych klientów
  4. Test Farms Showcase  prezentacja wyników testów i innowacyjnego rozwiązania w gronie firm partnerskich EIT Food i potencjalnych klientów w trakcie wydarzenia networkingowego zorganizowanego przez EIT Food


Szczegółowy proces aplikacji, selekcji i finansowania jest dostępny w regulaminie konkursu: https://bit.ly/2YdFfmu

Aplikuj do 20.08

https://www.f6s.com/testfarmspoland

Załączniki

Do góry