Jesteś tutaj:

Program współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Zarząd Powiatu w Siedlcach informuje, że rozpoczęto prace nad opracowaniem „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pisemnego zgłaszania propozycji do ww. Programu w dniach 16 sierpnia – 1 września 2019 roku na adres: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce lub e-mail: mkowalewska@powiatsiedlecki.pl.

Sporządziła:
Monika Kowalewska
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry