Jesteś tutaj:

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C Zadanie 1 pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. W dniu 17 lipca 2019 roku dokonano modyfikacji dokumentu pn. Kierunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2019 roku.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz w tut. jednostce pod nr. tel. 25 644-81-72 wew. 224.

Zachęcamy osoby niepełnosprawne zamieszkujące teren Powiatu Siedleckiego do korzystania z ww. formy wsparcia finansowego.

Poniżej przedstawiamy zmodyfikowany dokument: Kierunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”  w 2019 roku oraz wniosek  i wymagane dokumenty:

Sporządziła:
Anna Gugała
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do góry