Jesteś tutaj:

Projekt rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym.

Uwagi i propozycje do projektu można składać do 17 lipca br.

 

Szczegółowe informacje pod adresem:

http://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy

Sporządziła:
Monika Kowalewska
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry