Jesteś tutaj:

Zmiana godzin pracy urzędu w dniu 13 czerwca 2019 roku (czwartek)

Starostwo Powiatowe w Siedlcach w dniu 13 czerwca 2019 roku (czwartek) pracuje w godzinach 8.00 – 14.00

  Kasa czynna do godz. 13.00

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U.2019.511), art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. 2019.1040 z późn. zm.) oraz §15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U.2003.169.1650 z późn. zm.) z uwagi na utrzymujące się upały.

Do góry