Jesteś tutaj:

Dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż wnioski  o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

będą przyjmowane od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r.

 

W 2019 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi –  10.000 zł,

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu ruchu

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 4.800 zł, w tym:

 • dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2.100 zł,
 • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500
 • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
 • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł        

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej,
 • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi –  4.000 zł,

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu słuchu

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
 • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
 • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 5.000 zł

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
 • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 6.000 zł

Adresat programu

 • umiarkowany stopień niepełnosprawności
 • dysfunkcja narządu wzroku
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 2.500 zł

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dysfunkcja narządu słuchu
 • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 1.500 zł

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 3.500 zł

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

 • w zakresie ręki – 9.000 zł,
 • przedramienia – 20.000 zł,
 • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 26.000 zł,
 • na poziomie podudzia – 14.000 zł,
 • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 20.000 zł,
 • uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 25.000 zł

Adresat programu

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – do 30% kwot, o których mowa w zadaniu C3

Adresat programu

 • stopień niepełnosprawności,
 • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
 • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy
  w wyniku wsparcia udzielonego w programie

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 5.000 zł

Adresat programu

 • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się
 • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi – 200 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Adresat programu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 • aktywność zawodowa,
 • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka

Druki  wniosków oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach) oraz poniżej:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar A1 i A4

Wniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar A1 i A4

Zaświadczenie-lekarskie- zał. 3a A1 i A2

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar A2 i A3

Zaświadczenie-lekarskie- zał. 3a A1 i A2

Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar A2 i A3

Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar A1 i A4

Wniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar A1 i A4

Zaświadczenie lekarskie- zał. 3b A4 i B4

Obszar B –  likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar B1, B3 i B4

Wniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar B1, B3 i B4

Zaświadczenie lekarskie – zał. 3c B1

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar B2

Wniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar B2

Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar B1, B3 i B4

Wniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar B1, B3 i B4

Zaświadczenie lekarskie – zał. 3d B3

Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar B1, B3 i B4

Wniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar B1, B3 i B4

Zaświadczenie lekarskie- zał. 3b A4 i B4

Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar B5

Wniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar B5

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar C2

Wniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar C2

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar C3

Zaświadczenie lekarskie – zał. 3e C3 C4

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy
w ramach programu „Aktywny samorząd” – wypełnia Protezownia

Zadanie  4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar C4

Zaświadczenie lekarskie – zał. 3e C3 C4

Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla Wnioskodawcy
w ramach programu „Aktywny samorząd” – wypełnia Protezownia

Zadanie  5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar C5

Wniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar C5

Zaświadczenie lekarskie – zał. 3f C5

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar D

Załączniki nr 1 i nr 2 należy dołączyć do każdego wniosku składanego w Module I

Oświadczenie o wysokości dochodów – zał. 1

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. 2

 Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz w tut. jednostce
pod nr. tel. 25 644-81-72 wew. 224.

Sporządziła:
Anna Gugała
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Załączniki

Do góry