Jesteś tutaj:

Rekrutacja do projektu pn. „GraduatON”

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r., w tym
I okres realizowany jest od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.,
II okres projektu realizowany jest od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.

Celem głównym Projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób
z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery
oraz wprowadzenie ich na rynek pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie internetowej Międzynarodowej Fundacji „Reaxum” pod linkiem:

https://reaxum.eu/graduaton/.

 

Sporządziła:
Anna Gugała
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Do góry