Jesteś tutaj:

XX Powiatowy Dzień Dziecka

Uprzejmie zapraszam do udziału w organizowanych już po raz XX spotkaniach dzieci i młodzieży szkół z terenu naszego Powiatu pod hasłem: Powiatowy Dzień Dziecka w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach. W tym roku Powiatowy Dzień Dziecka odbędzie się 31 maja (przewidywana godzina rozpoczęcia 10.00, rejestracja uczestników od 9.30).

Tradycyjnie jak co roku Starostwo Powiatowe w Siedlcach z Domem Pracy Twórczej „Reymontówka” przygotowuje z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka program rekreacyjno-kulturalny i rozrywkowy, którego celem jest stworzenie warunków do spotkania i integracji dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Powiatu. W tym roku zaprosiliśmy również do współpracy:

 1. Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód” Skórzec,
 2. Powiatową Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Stoku Lackim.
 3. Ochotnicza Straż Pożarną w Kotuniu,
 4. Nadleśnictwo w Siedlcach,
 5. Wojewódzki Ludowy Klub Sportowy w Siedlcach,
 6. Komendę Miejską Policji w Siedlcach.

Przygotowywany program adresujemy do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Mam nadzieję, że 10-15 osobowa reprezentacja uczniów Państwa szkoły weźmie udział w konkurencjach rekreacyjnych oraz towarzyszącym im programach artystycznych i konkursach z zakresu bezpieczeństwa na drodze (dla uczestników konkursów przewidujemy nagrody). Szczegółowy program w załączeniu.

Sprawami organizacji przedsięwzięcia zajmuje się Wydział Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Osoba do kontaktów: Adam Okliński tel. 25 644 72 17; e-mail: aoklinski@powiatsiedlecki pl.

 

Udział w imprezie należy potwierdzić do dnia 27 maja 2019 r. telefonicznie bądź e-mailem  z podaniem liczby uczestników i opiekunów.

Program obchodów XX Powiatowego Dnia Dziecka – 31 maja 2019

 

godz. 10.00 – rozpoczęcie obchodów, informacje organizacyjne – M. Błaszczyk – dyrektor DPT,

godz. 10.20 – uroczyste otwarcie ,

godz. 10.30 – występy artystyczne młodzieży,

godz. 11.00 –pokazy sportowe – WLKS w Siedlcach,

godz. 11.30 – tresura psów i pokazy ptaków drapieżnych,

godz. 12.00 – rozpoczęcie części rekreacyjno – plenerowej:

 1. konkurencje rekreacyjno – sportowe – Uczniowski Klub Sportowy „Naprzód” Skórzec,
 2. zajęcia plastyczne i manualne – poprowadzone przez pracowników Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Stoku – Lackim,
 3. pokazy sprzętu oraz sprawności strażaków ochotników – z OSP w Kotuniu,
 4. stoisko edukacyjne – Nadleśnictwo w Siedlcach,
 5. pokazy i konkursy z bezpieczeństwa ruchu drogowego – Komenda Miejska Policji w Siedlcac.

W międzyczasie dzieci i opiekunowie będą mogła skorzystać z posiłku.

godz.  14.00 – zakończenie.

Część rekreacyjno – plenerową poprowadzi Pan M. Błaszczyk – dyrektor DPT „Reymontówka”. Udział młodzieży w konkursach i pokazach na zasadach dobrowolności. Dla uczestników przewidziano drobne upominki.

 

Sporządziła:
Joanna Łęczycka
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry