Jesteś tutaj:

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

W dniu 6 maja 2019 roku w Zespole Oświatowo – Wychowawczym w Białkach odbyły się powiatowe eliminacje kolejnej edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych z terenu powiatu siedleckiego.

Do Turnieju zgłosiło się 12 drużyn w kategorii I (grupa 10 -12 lat) oraz 20 drużyn w kategorii II (powyżej 12 lat).

Uczestnicy rozwiązywali test z zakresu znajomości przepisów o ruchu drogowym. Następnie najlepsze drużyny wzięły udział w części praktycznej, polegającej na pokonaniu rowerem toru przeszkód.

Klasyfikacja końcowa przedstawiła się następująco:

w kategorii I (grupa 10-12 lat):

I miejsce – drużyna SP w Białkach

II miejsce – drużyna SP w Zbuczynie

III miejsce – drużyna SP w Domanicach Kolonii

w kategorii II (grupa powyżej 12 lat):

I miejsce – drużyna SP w Białkach

II miejsce – drużyna SP w Zbuczynie

III miejsce – drużyna SP w Domanicach Kolonii

Zwycięzcy będą reprezentować powiat siedlecki podczas etapu rejonowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez: popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, popularyzowanie roweru, jako środka transportu, a także rekreacji i sportu oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Starostwo Powiatowe w Siedlcach, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Siedlcach, Komenda Miejska Policji w Siedlcach, Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach oraz jako gospodarze turnieju: Urząd Gminy Siedlce i Zespół Oświatowo-Wychowawczy w Białkach.

Sporządziła:
Joanna Łęczycka
Wydział Promocji i Rozwoju

 

Do góry