Jesteś tutaj:

Do 30 kwietnia br. trwa nabór do III edycji Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”!

Ministerstwo Sportu i Turystyki opracowało model systemowego wsparcia organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. „Szkolny Klub Sportowy” jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program umożliwia podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych  i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.

Program zakłada organizację zajęć pozalekcyjnych – SKS, przez nauczycieli danej szkoły. Zajęcia powinny odbywać się w dwa różne dni tygodnia w wymiarze (2 x 1 h w tygodniu).                Za każdą godzinę zajęć nauczyciel prowadzący otrzymuje wynagrodzenie 40 zł brutto. Jedna grupa łącznie ma do przepracowania 70 h zajęć w ciągu roku kalendarzowego. W szkole maksymalnie utworzonych może zostać 3 grupy ćwiczebne.

Istnieje możliwość podpisania umowy na okres: kwiecień 2019 -grudzień 2019, lub wrzesień 2019 – grudzień 2019.  Celem SKS jest zachęcenie uczniów w/w szkół do uczestnictwa                    w sportowych zajęciach pozalekcyjnych. Ministerstwo Sportu i Turystyki zabezpiecza wynagrodzenia dla nauczycieli wychowania fizycznego realizujących to zadanie. Wkład gminy to udostępnienie obiektów szkolnych, na których odbywają się zajęcia. W celu przystąpienia do Programu należy przesłać „Deklarację przystąpienia do Programu. 

Operatorem wojewódzkim na terenie Mazowsza jest Unia Związków Sportowych Warszawy              i Mazowsza. Wszystkie zainteresowane szkoły zapraszamy do kontaktu z Koordynatorem SKS – województwo mazowieckie – tel. 883972885

 

Na podstawie informacji: Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza

Sporządziła:
Aneta Dziewulska
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry