Jesteś tutaj:

Wyniki konkursu na hasło promujące Powiat Siedlecki pn. „Wypromuj swój Powiat”

Uprzejmie informujemy, że komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2019 roku, dokonała oceny złożonych propozycji i wyłoniła hasło promujące Powiat Siedlecki.

Zwycięskie hasło w konkursie „Wypromuj swój Powiat” brzmi:

„POWIAT SIEDLECKI – TUTAJ TRADYCJA BUDUJE NOWOCZESNOŚĆ”

Autorem najlepszego hasła jest pan Łukasz Marciniak zamieszkały w Kotuniu.

Laureat zwycięskiego hasła otrzymuje nagrodę 330 zł brutto. Hasło będzie wykorzystywane na materiałach promocyjnych i informacyjnych Powiatu Siedleckiego. 

Gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w konkursie!

Sporządziła:
Joanna Łęczycka
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry