Jesteś tutaj:

Informacja na temat posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego

Dnia 28 marca b.r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego.

Komisja bezpieczeństwa i porządku powołana została w celu realizacji zadań starosty
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz realizacji zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W spotkaniu udział wzięli: Karol Tchórzewski – Przewodniczący Komisji – Starosta Siedlecki; Radni Powiatu Siedleckiego: Witold Kąkol i Jan Osiej; podinsp. Andrzej Dziewulski – Komendant Miejski Policji; st. bryg. mgr inż. Andrzej Celiński – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej; Joanna Like – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny; Izabela Floryszczyk – Powiatowy Lekarz Weterynarii; Agnieszka Topyła – Inspektor ds. bezpieczeństwa żywności; Krystyna Zarzecka – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach; Włodzimierz Drabarek – Dyrektor Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach; Henryk Brodowski – Wójt Gminy Siedlce; Adrian Wysokiński – prokurator Prokuratury Rejonowej.

Na posiedzeniu Komisji omówiono następujące tematy:

  1. Informacja Komendanta Miejskiego Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Powiatu Siedleckiego w 2018 roku.
  2. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeniach pożarowych na terenie Powiatu Siedleckiego w 2018 roku.
  3. Zakłady Zwiększonego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie Powiatu Siedleckiego.
  4. Rolniczy handel detaliczny – nowe wymagania w świetle przepisów prawa.
  5. Informacja na temat bieżącej sytuacji dotyczącej ASF.
  6. Zagrożenia związane z amerykańskim zgnilcem pszczół.

Sporządził:
Andrzej Gryciuk
Wydział Zarządzania Kryzysowego

Do góry