Jesteś tutaj:

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych pn. Zagrożenia w sieci – ciemna strona Internetu

Spotkanie odbędzie dnia 20 marca 2019 r. (środa) w godzinach 16.00 – 18.00,  w sali 107 (I piętro)  w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40 przy udziale koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologa.

Celem spotkania będzie między innymi zwrócenie uwagi na problematykę nadmiernego korzystania z sieci przez dzieci i młodzież, zjawisko cyberprzemocy i innych zagrożeń związanych z używaniem Internetu oraz telefonów komórkowych.

Niezwykle istotnym elementem związanym z bezpieczeństwem dziecka jest świadomość  rodziców (opiekunów), którzy każdego dnia mierzą się z dylematem jak bezpiecznie i mądrze zarządzać dostępem dzieci i młodzieży do mediów cyfrowych.

Program  grupy wsparcia:

  1. Zagrożenia dzieci i młodzieży w Internecie.
  2. Niebezpieczne kontakty.
  3. Niebezpieczne treści.
  4. Cyberprzemoc.
  5. Uzależnienia od urządzeń mobilnych.
  6. Cyberprzestępstwa.
  7. Strony internetowe – adresy godne polecenia.
  8. Dyskusja.

Sporządziła:
Anna Gugała
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Do góry