Jesteś tutaj:

Spotkanie informacyjne na temat programu dotacyjnego Niepodległa 2019

Wojewoda Mazowiecki I Biuro Programu „Niepodległa” pismem z dnia 19.02.2019 BW-1.0230.2.2019 zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa”. Dotacje przeznaczone są dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26 lutego 2019 r. w sali nr 169 (wejście B) Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, plac Bankowy 3/5 w Warszawie, w godz.: 10.30-12.00.

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji  kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski.

Ze środków programu „Niepodległa” można będzie współfinansować m.in. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno-edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych. Projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości.

Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail: mbednarczyk@mazowieckie.pl w terminie do 22 lutego br. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Do góry