Jesteś tutaj:

Harmonogram punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na 2019 rok

Na obszarze powiatu siedleckiego w 2019 roku działają trzy punkty, w których osoba uprawniona można uzyskać bezpłatnie, poradę adwokata, radcy prawnego lub innej osoby uprawnionej do udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej,
Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40
(punkt prowadzony przez Fundacją Honeste Vivere, numer KRS 0000337010)
Poniedziałek 8.00 – 12.00
Wtorek 8.00 – 12.00
Środa 12.00 – 16.00
Czwartek 14.00 – 18.00
Piątek 12.00 – 16.00

II. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40
(punkt prowadzony przez Fundacją Honeste Vivere, numer KRS 0000337010)
Poniedziałek 12.00 – 16.00
Wtorek 14.00 – 18.00
Środa 8.00 – 12.00
Czwartek 8.00 – 12.00
Piątek 8.00 – 12.00

III. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej
(punkt prowadzony przez radców prawnych i adwokatów)
1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach, ul. 3-go Maja 2
Wtorek 12.00 – 16.00 – adwokat
Środa 8.00 – 12.00 – radca prawny
Piątek 12.00 – 14.00 – adwokat
Piątek 14.00 – 16.00 – radca prawny
2. Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, ul. Siedlecka 41
Poniedziałek 8.00 – 12.00 – radca prawny
Czwartek 8.00 – 12.00 – adwokat


UWAGA:
Podane godziny mogą ulegać zmianie. Informacje o zmianach harmonogramów pracy ww. punktów znajdują się na stronie arch.powiatsiedlecki.pl.
W dni ustawowo wolne od pracy punkty nie funkcjonują.
Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Sporządził:
Stanisław Biardzki
Wydział Spraw Społecznych

Do góry