Jesteś tutaj:

III sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 28 grudnia 2018 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 odbędzie się III zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach. Początek posiedzenia – godzina 12.00.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu z II sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu.
 5. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018 – 2022.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zbuczyn.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
 9. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wydatków nie wygasających z końcem 2018 roku.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2019-2022.
 11. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2019 Powiatu Siedleckiego:
  1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
  2) przedstawienie opinii stałych Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowej oraz wniosków Klubów Radnych,
  3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
  4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii stałych Komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach i wniosków Klubów Radnych,
  5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z ewentualną autopoprawką,
  6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek.
 12. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej.
 13. Podjęcie Uchwały w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego.
 14. Podjęcie Uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
 15. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Siedleckiego do stowarzyszenia pod nazwą „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna”.
 16. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2019 rok.
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
 18. Informacja Przewodniczącego Rady. 19. Interpelacje i zapytania Radnych.
 19. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU
/-/ Marek Gorzała

Do góry