Jesteś tutaj:

II sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 3 grudnia 2018 roku (poniedziałek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 odbędzie się II zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach.

Początek posiedzenia – godzina 9.00.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z I sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu.
5. Wybór Starosty Siedleckiego.
6. Wybór Wicestarosty Siedleckiego.
7. Wybór Członków Zarządu Powiatu.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie wynagrodzenia Starosty Siedleckiego.
9. Podjęcie Uchwały w sprawie przyznania Staroście Siedleckiemu dodatku specjalnego.
10. Powołanie Komisji Rewizyjnej.
11. Powołanie Komisji Budżetu.
12. Powołanie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
13. Powołanie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.
14. Powołanie Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
15. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
16. Podjęcie Uchwały rocznicowej dotyczącej 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę.
17. Informacja Przewodniczącego Rady.
18. Interpelacje i zapytania Radnych.
19. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marek Gorzała

Do góry