Jesteś tutaj:

Pierwsza sesja VI kadencji Rady Powiatu w Siedlcach

22 listopada w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach odbyła się I sesja VI kadencji podczas której Radni uroczyście złożyli ślubowanie.

Obrady otworzył Radny Senior Pan Jan Kuć następnie Przewodniczący Powiatowej Komisji Wyborczej wspólnie z Komisarzem Wyborczym wręczyli Radnym zaświadczenia o wyborze.

Radni podczas pierwszej Sesji wybrali ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Siedlcach.

W tajnym głosowaniu Przewodniczącym Rady Powiatu w Siedlcach został Pan Marek Gorzała, a Wiceprzewodniczącą Pani Magdalena Paczóska.

Sporządził:
Radosław Strzaliński
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry