Jesteś tutaj:

Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2019.

Na podstawie 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystki osób niepełnosprawnych należy składać w terminie do 30 listopada 2018r.

Szczegółowych informacji o realizacji zadania uzyskać można pod nr tel. 25 644 81 72 wew. 224

 

Sporządziła:
Anna Baltaziuk
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do góry