Jesteś tutaj:

Koncepcja do projektu budowlanego SOSW w Stoku Lackim

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stoku Lackim kształci dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Placówka mieści się obecnie w zabytkowym pałacu w Stoku Lackim.

Obiekt był modernizowany i gruntownie remontowany, jednak nigdy nie będzie spełniał wszystkich oczekiwań, a kolejne kosztowne remonty nie poprawią warunków stosownie do wymogów współczesności.

Ze względu na szczególne potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami, Zarząd Powiatu w Siedlcach zlecił opracowanie koncepcji do sporządzenia wielobranżowego projektu budowlano – wykonawczego budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego w Stoku Lackim. Projektowane budynki będą spełniały najnowocześniejsze standardy pozwalające na zapewnienie dzieciom jak najlepszych warunków do nauki, terapii i spędzania wolnego czasu. Nasze dzieci z niepełnosprawnościami i ich rodzice zasługują na możliwie najlepsze warunki, by można było maksymalnie wykorzystać ich możliwości rozwojowe. Dzięki pracy specjalistów zatrudnionych w Ośrodku przy zastosowaniu nowoczesnych metod terapii i w dobrych warunkach lokalowych, możliwe będzie osiągnięcie jeszcze lepszych wyników w pracy z naszymi podopiecznymi.

Planowana inwestycja przyczyni się także do stworzenia lepszych warunków dla osób korzystających z usług Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim, którą również planuje się przenieść do nowych obiektów.

Po wykonaniu inwestycji, w dalszej perspektywie, Starosta Siedlecki planuje utworzenie w pałacu w Stoku Lackim domu pomocy społecznej dla osób z niepełnosprawnością. Pomysł ten wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, ponieważ zgodnie z prawem oświatowym, dziecko z niepełnosprawnością może się kształcić w SOSW do 24. roku życia, następnie wraca do domu rodzinnego, co w przypadku osoby wymagającej stałej opieki powoduje, że rodzice muszą ją zapewnić rezygnując z pracy, zatrudniając opiekuna lub znajdując odpowiednią placówkę – każde z tych rozwiązań jest bardzo obciążające dla domowego budżetu. Utworzenie domu pomocy społecznej i zapewnienie w nim opieki w ramach dziennego pobytu, pomoże rodzicom dorosłej osoby z niepełnosprawnością pozostać aktywnymi zawodowo, a osobom z niepełnosprawnością, głównie absolwentom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim, zapewni profesjonalną opiekę w przyjaznym, dostosowanym do potrzeb i znanym im miejscu.

Prace projektowe będą rozpoczęte już w nowej kadencji.

Poniżej przedstawiamy wizualizację planowanych obiektów zgodnie z opracowaną koncepcją.

Sporządził:
Stanisław Biardzki
Wydział Spraw Społecznych

Do góry