Jesteś tutaj:

XLI sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 24 września 2018 roku (poniedziałek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 odbędzie się XLI zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach. Początek posiedzenia – godzina 14.00.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XL Sesji Rady Powiatu.
4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
5. Przyjęcie informacji o stanie środowiska na obszarze Powiatu Siedleckiego w 2017 roku.
6. Przyjęcie informacji o aktualnym zabezpieczeniu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez NFZ.
7. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez SP ZOZ w Siedlcach.
8. Przyjęcie informacji o aktualnym zapewnieniu opieki zdrowotnej mieszkańcom Powiatu Siedleckiego przez Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Spółka z o.o.
9. Przyjęcie informacji na temat udzielanych świadczeń przez Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach mieszkańcom Powiatu Siedleckiego z zakresu ratownictwa medycznego i świadczenia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej.
10. Przyjęcie informacji na temat funkcjonowania Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP w ramach Zintegrowanego Stanowiska Dyspozytorskiego Służb Ratowniczych.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach za okres I półrocza 2018 roku.
12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 roku.
13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stoku Lackim za okres I półrocza 2018 roku.
14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach za okres I półrocza 2018 roku.
15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach za okres I półrocza 2018 roku. 16. Przyjęcie informacji o realizacji zadań finansowanych ze środków PFRON za I półrocze 2018 roku.
17. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn.: Dom Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach za I półrocze 2018 roku.
18. Przyjęcie informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018-2022 za I półrocze 2018 roku.
19. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Siedleckiego za I półrocze 2018 roku.
20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za okres I półrocza 2018 roku.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach.
22. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego.
23. Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu do wysokości 10.000.000 zł.
24. Podjęcie Uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej.
25. Informacja Przewodniczącego Rady
26. Interpelacje i zapytania Radnych.
27. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ ZYGMUNT WIELOGÓRSKI

Do góry