Jesteś tutaj:

Konkurs Równać szanse

Zachęcamy do udziału w Regionalnym Konkursie Grantowym „Równać Szanse”, w którym można otrzymać dofinansowanie do 8 500 zł na minimum sześciomiesięczne projekty działania młodych osób w wieku 13-19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Regionalnym operatorem Programu Równać Szanse w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim i mazowieckim  jest Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA (www.stopa.org.pl)

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie poprzez podnoszenie ich kompetencji.

W konkursie mogą brać udział fundacje, stowarzyszenia, w tym także Ochotnicze Straże Pożarne, miejskie, gminne i powiatowe biblioteki oraz miejskie i gminne domy kultury z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Nabór wniosków trwa do 25 października 2018 r. do godziny 12.00, poprzez generator dostępny na stronie www.rownacszanse.pl/system/

Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się na www.stopa.org.pl/co-robimy/rkg-równać-szanse

Sporządził:
Stanisław Biardzki
Wydział Spraw Społecznych

Do góry