Jesteś tutaj:

Konsultacje projektu Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019

Zarząd Powiatu w Siedlcach informuje, że rozpoczęto prace nad opracowaniem „Programu współpracy Powiatu Siedleckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pisemnego zgłaszania propozycjido ww. Programu w dniach 29 sierpnia – 12 września 2018 roku na adres:
Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce lub e-mail: mkowalewska@powiatsiedlecki.pl oraz do udziału w otwartym spotkaniu, które odbędzie się w dniu 7 września 2018 roku (piątek) o godz. 14.30 w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, sala 107 (I piętro).

Sporządziła:
Monika Kowalewska
Wydział Spraw Społecznych

 

Do góry