Jesteś tutaj:

XL sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 20 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 odbędzie się XL nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach. Początek posiedzenia – godzina 10.00.
Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu z XXXIX Sesji Rady Powiatu.
4. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018-2022.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok Powiatu Siedleckiego.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie zadaniowym i finansowym na realizację przez Powiat Siedlecki zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu siedleckiego, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
8. Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Powiat Siedlecki.
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry