Jesteś tutaj:

Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Za życiem” uruchomił program „Zajęcia klubowe w WTZ” adresowany do podmiotów prowadzących warsztat terapii zajęciowej (WTZ).

Celem programu jest  wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. W ramach programu WTZ zainteresowany prowadzeniem zajęć klubowych może ubiegać się o ich dofinansowanie ze środków PFRON przez samorządy.

Szczegółowe informacje na temat realizacji powyższego programu dostępne są  na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz w siedzibie PCPR lub pod numerem tel. 25 644 81 72.

W związku z uruchomieniem programu „Zajęcia klubowe w WTZ” informujemy, że wnioski o dofinansowanie w ramach ww. programu przyjmowane będą w PCPR w Siedlcach od dnia 10 sierpnia do 20 sierpnia 2018 roku.

Druk  wniosku dostępny jest  w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach) oraz poniżej:

Sporządziła:
Magdalena Ługowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do góry