Jesteś tutaj:

Nabór wniosków przez Lokalna Grupę Działania Ziemi Siedleckiej

Informujemy, że od 8 czerwca 2018 roku Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej rozpoczyna nabory wniosków z następujących zakresów tematycznych:

NABÓR NR 8/2018 „Upowszechnianie wiedzy o obszarze”

NABÓR NR 9/2018 „Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę rekreacyjno-kulturalną”

NABÓR NR 10/2018 „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”

NABÓR NR 11/2018 „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – rozwijanie działalności gospodarczej”

Termin naborów: 08.06.2018-21.06.2018

Szczegóły dotyczące naborów znajdują się na stronie www.lgdsiedlce.pl, zakładka PLIKI- NABORY 2018

Wszyscy beneficjenci mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa, które świadczą pracownicy LGD Ziemi Siedleckiej. W celu umówienia się na spotkanie doradcze należy skontaktować się z biurem LGD Ziemi Siedleckiej, tel. 25 633 01 39

Zachęcamy do udziału.

Na podstawie informacji: LGD Ziemi Siedleckiej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskieEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Sporządziła:
Anna Kowalska-Krasuska
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry