Jesteś tutaj:

Centrum Informacji Przyrodniczej dla Obszaru LGD Ziemi Siedleckiej

Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku rozpoczęło wdrażanie projektu pt. ,,Centrum Informacji Przyrodniczej dla Obszaru LGD Ziemi Siedleckiej”. Projekt jest realizowany w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, objętego PROW 2014 – 2020.

Celem projektu, który realizowany jest w okresie III-XI 2018 r., jest podniesienie świadomości ekologicznej i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego. W ramach projektu prowadzone są interwencje przyrodnicze oraz poradnictwo związane z ochroną środowiska. Organizowane są również spotkania edukacyjne z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Działania adresowane są do mieszkańców i podmiotów, funkcjonujących na obszarze działań LGD Ziemi Siedleckiej.

Wszystkich zainteresowanych zorganizowaniem spotkań edukacyjnych prosimy o kontakt z biurem Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, z koordynatorem projektu Eweliną Pędzich-Chyży (nr telefonu 728-521-777,
e-mail: biuro@krzesk.pl).

 

Na podstawie informacji: Stowarzyszenia Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku

Sporządziła:
Anna Kowalska-Krasuska
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry