Jesteś tutaj:

Kolejne środki dla powiatu siedleckiego na inwestycje drogowe

24,5 mln zł zostanie przeznaczonych na odbudowę i remonty dróg na Mazowszu. 6 projektów trafiło do powiatu siedleckiego. Promesy samorządowcom podczas spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim przekazał Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera.

W aktualnej transzy 24,5 mln złotych, które zostały przekazane dla Mazowsza realizowane będą 33 zadania w 9 gminach i 5 powiatach.

W regionie siedleckim środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych otrzymały powiaty:

 • garwoliński łącznie w wysokości 1,01 mln zł na:
 1.  remont drogi powiatowej nr 1363W do drogi nr 17 Mroków – Stare Zadybie   w  miejscowości Mroków na odcinku o   długości 0,725 km;
 2. remont drogi powiatowej nr 1340W Przykory – Miastków Kościelny w  miejscowości Zagórze na odcinku o długości 1,137 km;
 • łosicki w wysokości 600 tys. zł na:
 1. odbudowę drogi powiatowej nr 2045W Kózki – Mężenin o długości 1,6 km;
 • siedlecki łącznie w wysokości 8,86 mln zł na:
 1. remont drogi powiatowej nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki na odcinku Mordy – Klimonty o łącznej długości 2,0 km;
 2. odbudowę drogi powiatowej nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki przez miejscowość Klimonty o długości 0,83 km;
 3. odbudowę drogi powiatowej nr 3665W Mordy – Klimonty – Ptaszki – Bejdy – Próchenki przez miejscowość Wólka Soseńska o długości 0,5 km;
 4. odbudowa drogi powiatowej nr 3666W Stok Lacki – Tarcze – Radzików Wielki – Szydłówka – Olszanka o długości 3,75 km;
 5. remont drogi powiatowej nr 3601W Tokary – Korczew na odcinku Laskowice – Korczew o długości 1,6 km;
 6. remont drogi powiatowej nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew – Laskowice na odcinku Tokary – Laskowice o długości 6,9 km.

 

Wśród samorządów gminnych, które otrzymały promesę znalazła się Gmina Wiśniew z dwoma  zadaniami w wysokości 840 tyś zł.:

 1.  odbudowę drogi gminnej Nowe Okniny – Stare Okniny oraz drogi gminnej Nowe Okniny – Radomyśl o łącznej długości 1,71 km;
 2. odbudowę drogi gminnej na działkach ewidencyjnych nr 838 i część działki 839 w obrębie Łupiny o długości 1,96 km.

 

Podczas spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim z rąk wojewody i przedstawicieli rządu RP promesę odebrał Starosta Siedlecki Dariusz Stopa.

Dofinansowanie pochodzi z budżetu państwa w ramach rezerwy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jest to pierwszy etap realizacji tych zadań. Przed samorządami teraz przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawców. Wykonanie i rozliczenie inwestycji powinno nastąpić do końca 2018 roku.

Mat. opracowany na podstawie informacji prasowej MUW w Warszawie.

Sporządził:
Radosław Strzaliński
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry