Jesteś tutaj:

Powiat Siedlecki ma swój herb

Nawiązania do bitwy pod Iganiami, atrybuty św. Archanioła Michała i rzeka – to trzy główne symbole zawarte w herbie powiatu siedleckiego. Herb został już zaakceptowany przez Radę Powiatu, ale uroczyście ma zostać przyjęty w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 Uchwałę w sprawie ustanowienia Insygniów Powiatu Siedleckiego Rada przyjęła 23 lutego. Wcześniej nad uchwaleniem herbu pracowali radni, heraldycy i historycy.

 To, co dla nas najważniejsze

– Szczególnie zależało nam na podkreśleniu naszych tradycji patriotycznych i religijnych – mówi starosta siedlecki Dariusz Stopa.

Jak wyjaśnia starosta, te tradycje ma podkreślać nawiązująca do postaci Świętego Michała Archanioła, srebrna waga z mieczem gorejącym o złotym ostrzu. W uzasadnieniu czytamy:„ to atrybuty świętego Michała Archanioła patrona jednej z najstarszych parafii na terenie powiatu. Święty Michał to symboliczny, duchowy patron ziemi siedleckiej. We wschodniej i północno-wschodniej części powiatu siedleckiego, duża część ludności była wyznania prawosławnego, a później unickiego. Św. Michał Archanioł jest w kościołach wschodnich otaczany wyjątkową czcią i z tego powodu często patronował także katolickim parafiom na etnicznym i religijnym pograniczu”.

Herb nawiązuje też do jednej z najważniejszych i rozegranych właśnie na terenie powiatu siedleckiego bitew Powstania Listopadowego, stoczonej 10 kwietnia 1831 r. zwycięskiej dla Polaków, Bitwy pod Iganiami. O tej ważnej bitwie przypominają skrzyżowane szable.

– Bitwa pod Iganiami była ważnym wydarzeniem i zwycięską bitwą powstańczą. Zbyt rzadko przypominamy, że została rozegrana właśnie na terenie naszego powiatu. Poza staraniami prowadzonymi przez gminę Siedlce i Stowarzyszenie Nasze Iganie, zbyt rzadko nawiązujemy do tej bitwy – mówi Dariusz Stopa.

Jak podkreśla starosta siedlecki, nawiązanie do bitwy w herbie, w sposób symboliczny jest oddaniem hołdu wszystkim Polakom, którzy przelewali swoją krew za ojczyznę na przestrzeni dziejów.

Kolejny ważny symbol to „falista srebrna rzeka – symbol granicy i pogranicza. Kilka rzek na terenie powiatu wskazuje na historyczne granice między Małopolską, Mazowszem i Podlasiem. To tu stykają się ze sobą te historyczne krainy”.

Czerwone pole tarczy jest odwołaniem do najstarszej i najczęściej stosowanej barwy w heraldyce polskiej – narodowej, państwowej i regionalnej. To także barwa Mazowsza (do 1526 r. ks. mazowieckiego, później województwa mazowieckiego I RP oraz warszawskiego i mazowieckiego II i III RP, także gubernii siedleckiej, woj. siedleckiego).

Znaczenie prestiżowe

– Byliśmy jednym z nielicznych powiatów, które nie miały herbu i ten brak herbu często nam doskwierał, bo herb to także sprawa prestiżowa. Do powiatu siedleckiego przyjeżdżają delegacje zagraniczne z partnerskich niemieckiego Oberhavel, francuskiego Nevers. Odwiedzają nas też delegacje z USA, Ukrainy. W takich sytuacjach jest niezbędny – mówi Dariusz Stopa.

Herb przyda się w promocji powiatu siedleckiego.- O powiecie siedleckim chcemy mówić, poznawać z nim turystów, inwestorów, zachęcać gości do odwiedzania nas czy inwestowania – dodaje starosta.

 

Herb Powiatu Siedleckiego

Sporządził:
Radosław Strzaliński
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry