Jesteś tutaj:

XXXVII sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 23 lutego 2018 roku (piątek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 odbędzie się XXXVII zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach.

Początek posiedzenia – godzina 14.00.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Wnioski do porządku obrad.
3. Informacja Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego dotycząca e-wniosku Plus.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu.
5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
6. Przyjęcie informacji o działalności Mazowieckiej Izby Rolniczej Oddział w Siedlcach w 2017 roku.
7. Przyjęcie informacji o działalności Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz rolników w 2017 roku.
8. Przyjęcie informacji o działalności Społecznej Straży Rybackiej w 2017 roku.
9. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o działalności Policji na terenie Powiatu Siedleckiego w 2017 roku.
10. Przyjęcie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach o działalności Straży na terenie Powiatu Siedleckiego w 2017 roku.
11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Siedleckiego w 2017 roku.
12. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2017 rok.
13. Przyjęcie informacji o działalności Związku Powiatów Polskich w 2017 roku.
14. Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia „Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna” w 2017 roku. 15. Przyjęcie informacji o działalności Stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej” w 2017 roku.
16. Przyjęcie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Powiatu w 2017 roku:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) Komisji Budżetu,
3) Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,
4) Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej,
5) Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy.
17. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za okres II półrocza 2017 roku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu w Siedlcach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich używania.
20. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę Rady Powiatu w Siedlcach w sprawie przyjęcia do realizacji Planu inwestycyjnego dla subregionu siedleckiego objętego Obszarem Strategicznej Interwencji problemowym pn. „Utworzenie Zintegrowanego Wielofunkcyjnego Węzła Wymiany Pasażerskiej w Siedlcach oraz rozbudowa i modernizacja powiązanego z nim układu komunikacyjnego miasta i subregionu siedleckiego”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Branżowej I Stopnia Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stoku Lackim.
23. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Siedleckiego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Siedlecki.
25. Podjęcie uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Siedlecki w 2018 roku.
26. Informacja Przewodniczącego Rady.
27. Interpelacje i zapytania Radnych.
28. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ Zygmunt Wielogórski

Do góry