Jesteś tutaj:

Pierwszy Milion masz w Głowie

To tytuł projektu prowadzonego przez Politechnikę Warszawską i Krajową Izbę Gospodarczą w ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Ścieżki Kopernika 2.0”.

Program jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy stworzą szkolne drużyny przedsiębiorczych innowatorów – szkoła może zgłosić więcej niż jedna drużynę. To pozwoli na zakwalifikowanie się na zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej z zakresu pracy zespołowej, marketingu innowacji, ekonomii, prawa własności intelektualnej, finansów itp. Drużyny przygotowują esej o pomyśle innowacyjnym i „elevator speech” według schematów przesłanych liderom grup. Na końcu zaprezentują swoje pomysły na konkursie w Krajowej Izbie Gospodarczej, otrzymają Dyplomy Brokerów Innowacji, zostaną także zaproszeni do udziału w Forum Młodych Przedsiębiorców  i Kongresie Innowacyjnej Gospodarki. Najlepsi otrzymają indeksy studentów Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, a zwycięski zespół weźmie udział w wizycie studyjnej w zagranicznym ośrodku innowacyjnej techniki.

Zgłoszenia grup do końca lutego 2018.

Na podstawie informacji
Przewodniczącego Komitetu Współpracy Wschodniej

Udostępniła:
Anna Kaźmierczak-Sołoducha
Wydział Promocji i Rozwoju

Załączniki

Do góry