Jesteś tutaj:

Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku

Centrum Informacji Statystycznej
Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych
Urząd Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21
02-134 Warszawa
Tel. (+22) 464 21 17
Fax (+22) 846 78 32
e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

Do góry