Jesteś tutaj:

Projekt „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

Informujemy, iż Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego od dnia 1 stycznia 2018 r. rozpocznie realizację Projektu
„Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno – zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

72 osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa mazowieckiego, w tym:

 • 65 osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności
 • 7 osób ze stopniem znacznym lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburz. psychicznymi, w tym osoby
  z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

REKRUTACJA:

Rekrutacja będzie dwuetapowa (2 grupy po 36 osób). Kandydaci będą składać formularze oceniane przez komisję rekrutacyjną (doradca zawo,coach,trener pracy), a rozmowy rekrutacyjne pozwolą na lepsze poznanie kandydata, jego oczekiwań i predyspozycji.

Kryteria naboru: orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkanie w woj.mazowieckim, status osoby osoba niepracującej, a także poziom motywacji do wejścia na rynek pracy.

Preferowane do objęcia wsparciem będą osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i kobiety.

OFEROWANE WSPARCIE:

 • 3-miesieczne płatne staże
 • Poradnictwo prawne i obywatelskie
 • Doradztwo psychologiczne
 • Pośrednictwo pracy
 • Doradztwo zawodowe (w tym opracowanie IPD)
 • Wsparcie coacha i trenera pracy
 • Kursy zawodowe
 • Warsztaty podnoszące kompetencje społeczne

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o:

przesyłanie swojego CV lub mailowego zgłoszenia na adres: power@firr.org.pl

lub o kontakt telefoniczny lub osobisty z Biurem projektu:

FIRR Oddział Warszawa, Plac Konstytucji 5/4, Warszawa, tel. (22) 400 50 73.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
ul. Wybickiego 3A, 31-261 Kraków, tel. 012 629 85 14, faks: 012 629 85 15, e-mail: biuro@firr.org.pl, www.firr.org.pl, NIP: 677-222-15-66
KRS: 0000170802, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XI WG KRS,  Organizacja Pożytku Publicznego, Nr konta: 54 1140 1081 0000 2309 9800 1011

Udostępniła:
Magdalena Ługowska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do góry