Jesteś tutaj:

Wybór ofert w zakresie pomocy społecznej – „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzhaimera…”

Wybór oferty na wsparcie na wsparcie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego” w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Wybór ofert w zakresie pomocy społecznej – Uchwała Nr 171/330/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 grudnia 2017 roku

Sporządziła:
Anna Szymańska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do góry