Jesteś tutaj:

Konkurs ofert MRPiPS „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert w ramach programu: „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” i zaprasza do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo. W 2018 roku na realizację Programu przeznaczono kwotę 3.000.000 zł. Oferty konkursowe należy przesyłać lub składać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego do dnia 4 stycznia 2018 r. 

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa oraz na stronie BIP Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (http://bip.mazowieckie.pl/contents/content/371/19592).

Udostępnił:
Stanisław Biardzki
Wydział Spraw Społecznych

Do góry