Jesteś tutaj:

XXXVI sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 20 grudnia 2017 roku (środa) w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach, gm. Kotuń odbędzie się XXXVI zwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach.

Początek posiedzenia – godzina 1400.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Powiatu.
 4. Przyjęcie sprawozdania z pracy Zarządu Powiatu.
 5. Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017-2020.
 6. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2018-2021.
 8. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2018 Powiatu Siedleckiego:

1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
2) przedstawienie opinii stałych Komisji, w tym opinii Komisji Budżetowej oraz wniosków Klubów Radnych,
3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach,
4) przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii stałych Komisji oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach i wniosków Klubów Radnych,
5) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej wraz z ewentualną autopoprawką,
6) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej z uwzględnieniem przyjętych poprawek.

 1. Podjęcie Uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru, sztandaru i pieczęci Powiatu Siedleckiego oraz zasad i warunków ich używania.
 2. Podjęcie Uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Pracy Rady Powiatu w Siedlcach i Planów Pracy stałych Komisji Rady Powiatu na 2018 rok.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady.
 6. Interpelacje i zapytania Radnych.
 7. Zamknięcie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  /-/ Zygmunt Wielogórski 

Do góry