Jesteś tutaj:

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim został opracowany „Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością”, skierowany do rodziców dowiadujących się o urodzeniu dziecka, u którego w wyniku badań prenatalnych stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu lub zdrowiu.

Informator dostępny jest na stronie internetowej www.mazowieckie.pl (zakładka Dla Klienta, Zdrowie/Opieka nad matką i dzieckiem).

Sporządziła:
Grażyna Jakimiak
Wydział Spraw Społecznych

Do góry