Jesteś tutaj:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

Uchwała Nr 166/319/2017 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn. „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz dla osób przewlekle psychicznie chorych na terenie Powiatu Siedleckiego ” w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Sporządziła:
Anna Szymańska
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Załączniki

Do góry