Jesteś tutaj:

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018

Zapraszamy gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu powiatu siedleckiego do składania wniosków o pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”.

Uprawnionymi do ubiegania się o pomoc finansową ze środków budżetu województwa mazowieckiego w ramach projektu są wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu Mazowsza. Jako wykonawcy będą one mogły zgłaszać zadania, wcześniej wskazane im do realizacji przez sołectwa zlokalizowane na ich terenach.

Dofinansowane będą zadania o charakterze bieżącym w zakresie:

  • ład przestrzenny, zieleń gminna i zadrzewienia, np.: tworzenie nowych oraz utrzymanie istniejących terenów zielonych, zieleńców, trawników, parków, skwerów, ogrodów botanicznych,
  • remont i wyposażenie obiektów oraz miejsc publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, turystyczne, społeczno-kulturalne oraz innych służących użyteczności publicznej, w tym świetlic i domów kultury, strażnic OSP, stadionów, trybun, siłowni, hal sportowych, basenów, skwerków czy wiat rekreacyjnych, boisk sportowych, skateparków, siłowni zewnętrznych, parków, placów zabaw, sal zabaw,
  • zakup instalacji pełniących funkcje publiczne, służących użyteczności publicznej (m.in. szatnie przy boiskach, miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców itp.) wraz z ich wyposażeniem,
  • remont, wyposażenie gminnych bibliotek publicznych (punktów bibliotecznych) zlokalizowanych na terenach wiejskich wraz z zakupem książek,
  • wsparcie rozwoju i promocja twórczości folklorystycznej, rękodzieła ludowego i innej twórczości kulturalnej (np. zakup strojów ludowych i instrumentów muzycznych dla zespołów związanych z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych).

Nabór wniosków

Województwo mazowieckie ogłosi nabór wniosków o pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w 2018 r. w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018” na stronie internetowej www.mazovia.pl. Nabór wniosków będzie trwać od 1 grudnia br. do 10 stycznia 2018 r.

„Wnioski o pomoc finansową” należy sporządzić zgodnie z zasadami udzielania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza.

Wniosek o pomoc finansową

Zasady udzielania pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację przez gminy zadań istotnych dla sołectw z terenu Mazowsza

Źródło: www.mazovia.pl

 

Udostępniła:
Anna Kowalska-Krasuska
Wydział Promocji i Rozwoju

Do góry