Jesteś tutaj:

XXXV sesja Rady Powiatu

Informuję, że w dniu 23 listopada 2017 roku (czwartek) w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 – sala konferencyjna nr 107 odbędzie się XXXV nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu w Siedlcach. Początek posiedzenia – godzina 14.00. Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Wnioski do porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu.

4. Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Siedleckiego na lata 2017 – 2020.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok Powiatu Siedleckiego.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Powiatu Siedleckiego.

7. Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Siedleckiego.

8. Interpelacje i zapytania Radnych.

9. Zakończenie obrad.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Marek Plichta

Do góry