Jesteś tutaj:

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości

Dariusz Stopa, Starosta Siedlecki oraz Marek Błaszczyk, Dyrektor Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach” zapraszają do uczestnictwa w powiatowych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w dniu 11 listopada 2017 r. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”.

Program uroczystości:
15:30 – montaż słowno-muzyczny w wykonaniu członków Stowarzyszenia „Nasz Kotuń”.
16:00 – uhonorowane medalem „Pro Patria” „za szczególne zasługi w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej”.
16:15 – wykład doktora Witolda Bobryka: Odzyskanie niepodległości Polski. Wydarzenia 1918 r. na ziemi siedleckiej.
16:30 – Koncert fortepianowy.
Alicja Rokita, uczennica klasy III L Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia im. Grażyny Bacewicz w Warszawie
z klasy fortepianu Krzysztofa Rynkiewicza. W programie przewidziano utwory:

Johann Sebastian Bach – Preludium i Fuga As-dur z I tomu DWK,
Ludwig van Beethoven – Sonata f-moll op. 57 „Appassionata” część I Allegro assai,
Fryderyk Chopin – Etiuda c-moll op. 10 nr 12

17:00 – Spotkanie patriotyczne przy ognisku.

18:00 – Koncert fortepianowy Część II
wystąpią uczniowie Zespołu Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych I i II stopnia
im. Grażyny Bacewicz w Warszawie
Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Sulejówku
Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach
z klasy fortepianu Krzysztofa Rynkiewicza
Program:
Johann Sebastian Bach – Menuet z Suity francuskiej c-moll
Fryderyk Chopin – Polonez g-moll op. posth.
wyk. Maciej Gosk – uczeń klasy III a PSM I stopnia w Warszawie
Franz Schubert – Impromptu As-dur op. 90 nr 4
wyk. Anna Gosk – uczennica klasy I PSM II stopnia w Warszawie
Fryderyk Chopin – Nokturn b-moll op. 9 nr 1
wyk. Łucja Wróblewska – uczennica II roku PSM II stopnia w Sulejówku
Fryderyk Chopin – Nokturn Es-dur op. 9 nr 2
wyk. Andrzej Białek – uczeń II roku PSM II stopnia w Sulejówku
Fryderyk Chopin – Rondo c-moll op. 1
wyk. Sylwia Orzechowska – uczennica III roku PSM II stopnia w Siedlcach
Johann Sebastian Bach – Preludium i Fuga A-dur z II tomu DWK
Fryderyk Chopin – Walc As-dur op. 42
Fryderyk Chopin – Etiuda Ges-dur op. 10 nr 5
wyk. Magdalena Nogańska – uczennica IV roku PSM II stopnia w Siedlcach
Johann Sebastian Bach – Preludium i Fuga f-moll z II tomu DWK
Ludwig van Beethoven – Sonata C-dur op. 53 „Waldsteinowska” część I
Fryderyk Chopin – Etiuda c-moll op. 25 nr 12
wyk. Agnieszka Grala – uczennica VI roku PSM II stopnia w Sulejówku

Sporządził:
Stanisław Biardzki
Wydział Spraw Społecznych

Do góry