Jesteś tutaj:

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

Sporządziła:
Monika Kowalewska
Wydział Spraw Społecznych

Do góry